Oficialización Partido Unión Civica Radical1983

Resolución de Oficialización de Candidatos Nº   46/83

Partido Unión Civica Radical (U.C.R.)

Resolución de Oficialización de Candidatos Nº   63/83

Resolución de Oficialización de Candidatos Nº   72/83

Resolución de Oficialización de Candidatos Nº   85/83

Resolución de Oficialización de Candidatos Nº   106/83